Riki studio Apps

Kamus Mini English Malay APK

3.2(37)

Riki Studio
Kamus Mini is an offline English - Malay and Malay - English free dictionary. It contains...
Kamus Rakyat Dewan Bahasa Pust APK

1.4(17)

Riki Studio
Kamus Rakyat adalah kamus yang mengandungi keterangan perkataan dalam Bahasa Melayu. Amat...
Rumi to Jawi APK

1.0(4)

Riki Studio
Translate Rumi to Jawi offline, small version.