Description

Mindfulness handlar om att vara i kontakt med det som pågår i och omkring oss. Om vi inte är i kontakt går vi miste om stora delar av våra liv, som vi ofta lever ”i huvudet”. Detta kan leda till oro, grubbleri eller ältande.

När vi istället är i kontakt får vi möjlighet att uppleva det vackra, positiva och njutningsbara. Men att vara i kontakt innebär också att vara närvarande med det svåra i livet; smärta, sorg, rädsla och ilska i oss eller omkring oss.

Med mindfulnessträning lär man sig förhålla sig till det som är. Man kan vara närvarande i det positiva som pågår i livet. Det ger kraft och energi. Men mindfulness innebär också att vara i kontakt med svårigheter och lidande utan att behöva undvika det eller fly det. Genom att förhålla sig med omtänksamhet och en vänlig inställning också till obehag kan man efterhand förstå och ta hand om det. Då blir förändring till något nytt möjligt.

Mindfulness.se är en app som ger övningar i just detta. Appen är en digital version av det mycket uppskattade cd/dvd-paketet ”Mindfulness – övningar i sinnesnärvaro”, som idag används av mer än 6 000 personer. Henrik Kok, sjukgymnast och psykoterapeut (KBT) guidar dig igenom övningarna på svenska.

Appen innehåller två gratis meditationer; "Andrum" och "10 minuters sittande meditation". Vill du sedan utöka ditt övande finns det fler guidade meditationer som kan köpas och laddas ner direkt i appen. Det finns även möjlighet att själv ställa in tyst meditation där en klocka ringer med vissa intervall och att föra dagbok över ditt utövande.

De svenska guidade meditationerna bygger på psykologiprofessor Mark Williams originalskivor för mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT) som har sin grund i Jon Kabat-Zinns 8-veckorsprogram för stress och stressrelaterade besvär (MBSR). Appen är alltså lämplig även som material för dessa program.
Mindfulness is about being in touch with what is going on in and around us. If we are not contacted we lose large parts of our lives, we often live "in the head". This may lead to unrest, ruminations or ältande.

When instead we are in contact, we get the opportunity to experience the beautiful, positive and enjoyment only. But being in contact also means to be present with the hardships of life; pain, sorrow, fear and anger in us or around us.

With mindfulness training, you learn to relate to what is. It can be present in the positive going on in life. It gives strength and energy. But mindfulness also means being in contact with difficulty and suffering without having to avoid it or escape it. By behave with kindness and a friendly approach also discomfort can gradually understand and take care of it. Then it will change to something new possible.

Mindfulness.se is an app that provides exercises in just that. The app is a digital version of the very popular CD / DVD package "Mindfulness - exercises in mindfulness," which is currently used by more than 6000 people. Henrik Kok, physiotherapy and psychotherapy (CBT) guides you through the exercises in Swedish.

The app includes two free meditations; "Respite" and "10 minutes of sitting meditation." Want to expand your practice since there are more guided meditations that can be purchased and downloaded directly in the app. It is also possible to manually set the silent meditation where a bell rings at certain intervals and to keep a diary of your exercise.

The Swedish guided meditations based on the psychology professor Mark Williams original discs for mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), which is based on Jon Kabat-Zinn 8-week program of stress and stress-related disorders (MBSR). The app is thus also suitable as a material for these applications.

App Information mindfulness.se

 • App Name
  mindfulness.se
 • Package Name
  se.mindfulness
 • Updated
  2013-11-29
 • File Size
  9 M
 • Requires Android
  Android 2.2+ (Froyo, API 8)
 • Version
  1.3.3
 • Developer
  henrik+kok
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Strategy
 • Developer
 • Google Play Link

mindfulness.se Version History

Select mindfulness.se Version :
 • 1.3.3 (11)
 • mindfulness.se 1.3.3 (11) APK File

  Publish Date: 2017-05-13
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)
  File Size: 9 MB (APK file)
  File APK Md5: 8b2ca1ab6532aadb3f071f624b507acd
  File APK Sha1: 16be0b44f651387ff664c92faf02c486c2fa9435
  APK Signature: 5c5566a06a698c6c4a1589d89278ed20178cf080
  What's new :
  Fixat problem vid uppspelning av meditationer. Om du har problem eller vill ge oss feedback, kontakta oss på [email protected]!

Henrik Kok Show More...

mindfulness.se APK

1.3.3(11)

Henrik Kok
Mindfulness handlar om att vara i kontakt med det som pågår i och omkring oss. Om vi inte är i...

Top Apps Show More...

Skype - free IM & video calls APK

7.20.0.411(118751643)

Skype
Skype keeps the world talking. Say “hello” with an instant message, voice or video call—all for...
Google Photos APK

2.2.0.135750339(499884)

Google Inc.
Google Photos is a new photo gallery from Google, made for the way you take photos today. Your...
Viber APK

6.6.0.888(120251)

Viber Media S.à r.l.
Viber is a messenger that is as fast & easy as texting – only for FREE! Viber messenger...
Dropbox APK

21.1.2(2110200)

Dropbox, Inc.
Dropbox is the place for your photos, docs, videos, and other files. Files you keep in Dropbox...
Google Street View APK

2.0.0.135406720(26993)

Google Inc.
Explore world landmarks, discover natural wonders, and step inside locations such as museums,...
LINE: Free Calls & Messages APK

6.7.2(15060702)

LINE Corporation
LINE reshapes communication around the globe, bringing you closer to your family, friends, and...
Twitter APK

6.19.0(6120026)

Twitter, Inc.
See what’s happening in the world right now. From breaking news and entertainment, sports and...
Clean Master (Boost & AppLock) APK

5.14.4(51446932)

Cheetah Mobile
The most trusted and safe Android optimizer, junk file cleaner, speed booster, battery saver...