Description

ỨNG DỤNG "12 Thần Chú" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Ứng dụng tổng hợp 12 bài chú thường tụng bao gồm:
1. THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM
2. CHÚ ĐẠI BI
3. TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG
4. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN
5. PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ
6. THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ
7. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH
8. QUÁN ÂM LINH CẢM
9. THẤT PHẬT DIỆT TỘI
10. VÃNG SANH TỊNH ĐỘ
11. THIỆN THIÊN NỮ CHÚ
12. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI

Các hành giả hành trì thần chú phải có đủ 3 điều Tín-Nguyện-Hạnh, chúng ta CÓ CẢM thì MỚI CÓ ỨNG từ các vị Phật, Bồ tát , Chư Thiên, Kim Cương Long Thần hộ vệ. Cũng ví như chúng ta là các máy radio thu sóng “Từ Bi” của chư Phật Bồ tát hàng đêm, ai kiên trì tụng niệm thần chú NHẤT TÂM BẤT LOẠN, một lòng hướng về chư Phật, trong lòng chúng ta có Phật, thì mới có chứng, có linh ứng hiệu nghiệm, cho nên mới nói PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU.

Dù ai nói ngã nói nghiêng, thì ta vẫn vững như kiềng 3 chân, dù cho nhiều Thầy có nhiều cách giảng mâu thuẫn khác nhau về giáo lý và về các bài thần chú, nhưng bản thân chúng ta là người quyết định cuối cùng, hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy là hải đảo của tự thân và tự tìm lấy cho mình 1 lối đi riêng 1 pháp môn tu tập riêng, dù cho có ai nói tụng niệm Thần chú không linh ứng hiệu nghiệm đi chăng nữa, bởi vì họ chưa từ bỏ được Con Ma Nghi Kỵ trong Tâm mình.

Là hành giả trì tụng thần chú, 1 lòng 1 dạ hướng về các đức Phật, thì nhất định các Ngài sẽ không từ bỏ chúng ta. Hàng ngày chúng ta niệm 1 câu thần chú hay 6 chữ Hồng Danh của Đức Phật A-Di-Dà như người mẹ hiền, ví như cả 2 bên, Mẹ hiền và chúng ta đều đi 1 điểm hẹn duy nhất, dù cho bao nhiêu năm xa xôi cách trở 20-30 năm nhưng nhất định, cả 2 sẽ gặp được nhau vì đều nghĩ, đều gọi tên và đều hướng về nhau. Thời gian không quan trọng, quan trọng là mỗi chúng ta đều giữ Chánh Niệm về 1 đức Phật duy nhất A-Di-Đà trong Tâm của chúng ta. Nếu mất tiền thì chúng ta có thể đi làm kiếm lại được, nhưng để mất đi Niềm Tin và Hy Vọng chúng ta sẽ đánh mất đi hết Tất Cả.

Chúc các hành giả thân tâm an lạc tự tại, xóa bỏ dần các nghiệp chướng sâu dày và vọng tưởng tạp niệm từ vô lượng kiếp, giữ vững CHÁNH NIỆM VÀ CHÁNH ĐỊNH, NHƯ Ý CÁT TƯỜNG, biến ước mơ thành hiện thực, sở cầu được toại nguyện, biết sống vì mọi người hơn nữa, làm lợi lạc cho chúng sanh đang chìm ngập trong bể khổ của 6 nẻo luân hồi và cũng để đạt được sự Màu Nhiệm của Phật Pháp trong đời sống hiện tiền. Nam mô A-Di-Đà Phật.

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail [email protected]
APPLICATIONS "Mantra 12" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BY KICK SMS, SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Total of 12 applications mantra chant often include:
1. SPIRIT Shurangama Mantra
2. Great Compassion Mantra
3. Auspicious financial goals
4. SON OF GERMAN SECURITY
5. BUDDHA STANDARD FORM OF TOPICS
6. HOLY Infinite Life
7. PHARMACEUTICAL empowerment
8. Guan Yin hunches
9. Buddha's CRIMINAL DAMAGE
10. Rebirth in the Pure Land
11. Thien Thien lady
12. Nhu Vuong Bao Luan NI LA

The practitioner practice mantra must have 3 things Tin-May-Hanh, we HAVE NEW APPLICATIONS ARE FEELING from the Buddhas, Bodhisattvas, Gods, guardians Vajra Long. Just as we did for the radio receiver "Compassion" of nightly Buddhas Bodhisattvas, who persevered chanting mantra MOST ANY LOAN CENTER, a desire to help the Buddhas, Buddha in our hearts, then new evidence that effective inspiration, so to say, measures the colors.

Whatever anyone says leaning down to say, I still firmly as 3 foot tripod, even though I have many many different ways faculty conflicts of doctrine and mantra of all, but we ourselves are the final decision, ask yourself that goes up the torch, be the island of ourselves and find yourself taking a private entrance 1 1 private practice to practice, even if someone says no chanting mantra inspired effective matter, because they have not abandoned the Phantom suspicion in his mind.

As a yogi reciting mantras, 1 lap 1 turned to the Buddha, it is not certain they'll abandon us. Every day we recite the mantra 1 or 6 words of the Buddha Red List A-Di-Da as the good mother, such as the 2 sides, kind mother and we all go one single destination, though for how much remoteness of 20-30 years but certain, the two will face each other with the same thought, are calling each other names and are oriented. Time is not important, important is that each of us are mindful of the Buddha only 1 A-Di-Da in our mind. If you lose money, then we can get back to work, but to lose faith and hope we will all lose out.

Wishing peace practitioners themselves in body, mind, and gradually removed the thick and deep karmic delusion immeasurable thoughts from life, mindfulness and concentration to maintain ON, AS CAT WALL Italy, dreams come true, facility requirements are satisfied, because people know how to live more, to benefit beings are immersed in the ocean of suffering of six realms of cyclic existence and also to achieve the miracle of the Buddha Dharma in this present life. Male model A-Di-Da Buddha.

WITH APPLICATIONS TO DATE better and better, we hope to receive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, happily. LIVING WELL ALWAYS good religious,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h @ gmail.com.

App Information Than Chu

 • App Name
  Than Chu
 • Package Name
  saokhue.vseldon.thanchu
 • Updated
  2015-12-25
 • File Size
  2 M
 • Requires Android
  Android 2.2+ (Froyo, API 8)
 • Version
  10.0.0
 • Developer
  saokhuedl
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Strategy
 • Developer
 • Google Play Link

Than Chu Version History

Select Than Chu Version :
 • 10.0.0 (10)
 • Than Chu 10.0.0 (10) APK File

  Publish Date: 2017-05-09
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)
  File Size: 2 MB (APK file)
  File APK Md5: da66528a25fb13454bfdce7cd9aa0594
  File APK Sha1: d266d8495c14b9dadaa6e65b0fb807da5268b94a
  APK Signature: 53c208299ffc3b0fa8e936f46cc927b0ee8f3579
  What's new :
  Cập nhật giao diện tablet. Hỗ trợ Android 6.0

saokhuedl Show More...

Kinh Pháp Cú 1 APK

11.0.0(11)

saokhuedl
Nam mô A Di Đà Phật. Thân gửi lời chào đến các bạn! ỨNG DỤNG "Kinh Phap Cu 1 Hinh...
42 Thu Nhan An Phap APK

8.0.0(8)

saokhuedl
ỨNG DỤNG "42 Thủ Nhãn Ấn Pháp" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK...
Luật Nhà ở Việt Nam 2014 APK

3.0.0(3)

saokhuedl
ỨNG DỤNG " Luật Nhà ở Việt Nam năm 2014" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU...
Bài giảng pháp luật APK

4.0.0(4)

saokhuedl
Ứng dụng BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT được tạo lập nhằm phục vụ chủ yếu cho các bạn sinh viên chuyên...
Như ý Bảo Luân Vương Thần Chú APK

5.0.0(5)

saokhuedl
ỨNG DỤNG "Như ý Bảo Luân Vương Thần Chú" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU...
Bo luat Dan su Viet Nam 2015 APK

5.0.0(5)

saokhuedl
Ứng dụng là cẩm nang về BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này....
Luật Đất Đai Việt Nam 2013 APK

15.0.0(15)

saokhuedl
ỨNG DỤNG "Luật Đất Đai 2013" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID...
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 APK

10.0.0(10)

saokhuedl
ỨNG DỤNG "Bộ luật Tố tụng dân sự 2015" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU...

Top Apps Show More...

Skype - free IM & video calls APK

7.20.0.411(118751643)

Skype
Skype keeps the world talking. Say “hello” with an instant message, voice or video call—all for...
Google Photos APK

2.2.0.135750339(499884)

Google Inc.
Google Photos is a new photo gallery from Google, made for the way you take photos today. Your...
Viber APK

6.6.0.888(120251)

Viber Media S.à r.l.
Viber is a messenger that is as fast & easy as texting – only for FREE! Viber messenger...
Dropbox APK

21.1.2(2110200)

Dropbox, Inc.
Dropbox is the place for your photos, docs, videos, and other files. Files you keep in Dropbox...
Google Street View APK

2.0.0.135406720(26993)

Google Inc.
Explore world landmarks, discover natural wonders, and step inside locations such as museums,...
LINE: Free Calls & Messages APK

6.7.2(15060702)

LINE Corporation
LINE reshapes communication around the globe, bringing you closer to your family, friends, and...
Twitter APK

6.19.0(6120026)

Twitter, Inc.
See what’s happening in the world right now. From breaking news and entertainment, sports and...
Clean Master (Boost & AppLock) APK

5.14.4(51446932)

Cheetah Mobile
The most trusted and safe Android optimizer, junk file cleaner, speed booster, battery saver...