Description

Wierzymy, że prowadzenie firmy to nie tylko biznes, utrzymywanie kontroli i niskich kosztów, ale również budowanie relacji międzyludzkich, dbanie o pracowników i klientów. To troska zarówno o komfort pracy w zespole, jak i o szybki, sprawny serwis. Dlatego z Yanosik dla Firm wszyscy zyskują:

Korzyści dla pracownika:

• Bez reklam - Yanosik w wersji biznes pozbawiony jest reklam
• Dojedziesz bezpiecznie do celu - nawigacja posiada stale aktualizowaną mapę Polski i Litwy
• Oszczędzisz czas - technologia Smart Traffic działająca w oparciu o aktualne dane o natężeniu ruchu • poprowadzi Cię z ominięciem korków
•Zapomnisz o mandatach - Yanosik poinformuje o sytuacji na drodze m. in. fotoradarach, kontrolach i wypadkach,
• Dołączysz do największej społeczności kierowców w Polsce!


Korzyści dla przedsiębiorcy:

• Wiesz, gdzie są Twoi pracownicy - aplikacja wyświetla mapę z ich aktualną lokalizacją i bieżącą trasą,
Masz dostęp do usługi wszędzie tam gdzie jest internet
• Zdobywasz zaufanie pracowników - aplikacja ułatwi komunikację w Twoim zespole i ograniczy liczbę połączeń telefonicznych do niezbędnego minimum
• Usprawniasz działanie firmy - dzięki GEOnotatkom pracownicy na bieżąco raportują realizację zadań w określonej lokalizacji a Ty masz do nich dostęp w czasie rzeczywistym
• Utrzymujesz niskie koszty - nie musisz kupować, ani instalować dodatkowych urządzeń do monitoringu
• Firma szybko wdraża nowe rozwiązanie - wystarczy zainstalować aplikację w telefonie, nie trzeba wiązać się długookresowymi umowami
• Masz nowoczesną firmę - posiadając monitoring floty w przystępnej cenie zdobywasz przewagę konkurencyjną i podnosisz wizerunek firmy

Aplikacja dla przedsiębiorców łącząca funkcjonalność monitoringu i nawigacji wraz ze stale udoskonalanym CRM. Dzięki niej nawet kilkuosobowa firma może monitorować swoje pojazdy, sprawnie zarządzać zespołem w terenie i weryfikować realizację zadań. Usługa Yanosik dla Firm jest rozwiązaniem kompleksowym przynoszącym korzyści zarówno firmie jak i pracownikowi. Korzystając z nowoczesnych technologii internetowych, stworzyliśmy mobilną e-usługę, która łączy CRM z GEOnotatkami, lokalizowaniem pojazdów oraz nawigacją omijającą korki.

We believe that running a business is not just business, maintaining control and low cost, but also building relationships, caring for employees and customers. This concern both for the comfort of working in a team, and how fast, efficient service. Therefore Yanosik for companies all benefit from:

Benefits for the employee:

• No ads - Yanosik business version is devoid of ads
• You will arrive safely to your destination - navigate a constantly updated map of Polish and Lithuanian
• Save time - technology Smart Traffic acting based on current traffic data • guide you from bypassing traffic jams
• forget about mandates - Yanosik inform about the situation on the road m. Al. speed camera, controls and cases
• Will you join the largest community of drivers in Poland!


Benefits for entrepreneurs:

• Do you know where your employees - the application displays a map of their current location and the current route,
You have access to services wherever the internet
• You gain the trust of employees - the application will facilitate the communication in your team and reduce the number of phone calls to a minimum
• Streamline business operations - thanks to GEOnotatkom staff-to-date report the execution of tasks in a specific location and you have access to them in real time
• You keep costs low - no need to buy or install additional equipment for monitoring
• The company quickly implement a new solution - simply install the application on your phone, no need to involve long-term contracts
• You are a modern company - having fleet monitoring at an affordable price gain competitive advantage and raise the company's image

Application for entrepreneurs combining functionality and navigation monitoring with continuously upgraded CRM. Thanks to it, even a few people a company can monitor their vehicles, efficiently manage a team in the field and verify the implementation of tasks. Yanosik Service for Business is a complete solution that benefits both the company and the employee. Using the modern Internet technologies, we have developed a mobile e-service that combines CRM with GEOnotatkami, locating vehicles and navigation bypass traffic jams.

App Information Yanosik dla Firm

 • App Name
  Yanosik dla Firm
 • Package Name
  pl.neptis.yanosik.mobi.android.yanosik.biznes
 • Updated
  2016-03-02
 • File Size
  Varies with device
 • Requires Android
  Android 4.0+
 • Version
  1.0.7
 • Developer
  neptis+sa
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Strategy
 • Developer
 • Google Play Link

Yanosik dla Firm Version History

Select Yanosik dla Firm Version :
 • 1.0.7 (7007)
 • Yanosik dla Firm 1.0.7 (7007) APK File

  Publish Date: 2016-03-02
  Requires Android: Android 4.0+
  File Size: 29 MB (APK file)
  File APK Md5: e58bef79d2255d3447efb985461c2505
  File APK Sha1: 6e3bb41a27452a399da2179e7baea2db2b604d48
  APK Signature: 1c6c75374784bbd85b1137f0ea531aac828cf392
  What's new :
  - Możliwość ręcznego usuwania Geonotatek z dnia dzisiejszego oraz z ostatnich 7 dni - Zmiana nazwy pola NIP na Identyfikator, podczas dodawania Klienta - możliwość opisania Klienta identyfikatorem tekstowym - Ograniczenia prędkości na mapie

Neptis SA Show More...

YanosikTLS APK

2.0.1.1(6007)

Neptis SA
Zbudujcie z nami na nowo największą społeczność wspólnych podróżników. Yanosik Tanie Linie...
Yanosik navi antyradar kamera APK

2.8.1.9(1066)

Neptis SA
Mandaty nam nie po drodze! Yanosik to najlepsza darmowa aplikacja pełniąca funkcję asystenta...
Yanosik dla Firm APK

1.0.7(7007)

Neptis SA
Wierzymy, że prowadzenie firmy to nie tylko biznes, utrzymywanie kontroli i niskich kosztów,...
Yanosik - FlotisMobile APK

1.1.2(242)

Neptis SA
FlotisMobile to aplikacja umożliwiająca monitorowanie pojazdów, usprawniająca zarządzanie...

Top Apps Show More...

Skype - free IM & video calls APK

7.20.0.411(118751643)

Skype
Skype keeps the world talking. Say “hello” with an instant message, voice or video call—all for...
Google Photos APK

2.2.0.135750339(499884)

Google Inc.
Google Photos is a new photo gallery from Google, made for the way you take photos today. Your...
Viber APK

6.6.0.888(120251)

Viber Media S.à r.l.
Viber is a messenger that is as fast & easy as texting – only for FREE! Viber messenger...
Dropbox APK

21.1.2(2110200)

Dropbox, Inc.
Dropbox is the place for your photos, docs, videos, and other files. Files you keep in Dropbox...
Google Street View APK

2.0.0.135406720(26993)

Google Inc.
Explore world landmarks, discover natural wonders, and step inside locations such as museums,...
LINE: Free Calls & Messages APK

6.7.2(15060702)

LINE Corporation
LINE reshapes communication around the globe, bringing you closer to your family, friends, and...
Twitter APK

6.19.0(6120026)

Twitter, Inc.
See what’s happening in the world right now. From breaking news and entertainment, sports and...
Clean Master (Boost & AppLock) APK

5.14.4(51446932)

Cheetah Mobile
The most trusted and safe Android optimizer, junk file cleaner, speed booster, battery saver...