Description

S mobilní aplikací EPP od Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ pomáháte pohybem. Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.

Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem je nástroj, který uživateli umožní vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit.
Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůze, běh, jízda na kole, lyžování, ale třeba i interiérové aktivity typu běh na běžícím pásu) a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Ty může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu známou částkou. Aktuální i již podpořené projekty včetně stavu bodů a cílových částek lze sladovat na www.pomahejpohybem.cz nebo na www.nadacecez.cz

Aplikace může fungovat i jako klasický sporttracker. Aplikace generuje i statistiky osobních výkonů tříděné po dnech, druzích pohybu atd. Stažení aplikace, její používání, generování bodů je pochopitelně zdarma, datové připojení vyžaduje aplikace jen v okamžik spuštění nebo kdy chce uživatel věnovat vygenerované body některému z aktuálně nabízených projektů. Aplikace je optimalizována pro mobilní telefony s operačními systémy Apple iOS, od verze 7 a Android od verze 4.0. Používání aplikace je buď anonymní, nebo s registrací prostřednictvím e-mailu či účtu na Facebooku.

Pozor, po zapnutí si zkontrolujte, zda máte zapnutý pohyb v exteriéru (body se generují podle pohybu pod GPS), nebo interiér (body se generují podle pohybových čidel v mobilu.)
www.cez.cz

With mobile applications EPP from CEZ Group and ČEZ Foundation for helping movement. Whether you're running a telephone, ride a bike or going for walks, each activity means points for your specific project, which ČEZ Foundation financially supported.

Mobile Applications EPP - Help a movement is a tool that allows users to its own active movement to determine which projects and what amount has CEZ Foundation financially supported.
Application records the movement of the user (eg. Walking, running, cycling, skiing, but also indoor activities like running on a treadmill), and in addition to the usual data about the speed, time, pace and distance also generates points. Ty the user can dedicate one of the projects currently offered by nonprofit organizations, schools or municipalities. If users of the application through its movement accumulates over a given time a certain number of points, CEZ Foundation project to support a forward known amount. Current and already supported projects, including state and target amounts to be malt www.pomahejpohybem.cz or www.nadacecez.cz

The application can operate as a conventional sporttracker. The application generates and personal performance statistics classified by days, kind of movement etc. To download an application, its use, generating points is of course free data connection application requires only the start time, or when the user wants to devote generated points to one of the projects currently offered. The application is optimized for mobile phones with operating systems Apple iOS since version 7 and Android from version 4.0. Using either anonymous or registration via e-mail or Facebook account.

Attention, after turning to make sure you have turned on movement outdoors (points are generated by the motion under GPS) or interior (points are generated by motion sensors in a mobile phone.)
www.cez.cz

App Information EPP – Pomáhej pohybem

 • App Name
  EPP – Pomáhej pohybem
 • Package Name
  cz.cez.android.app.sporttracker.sporttracker
 • Updated
  2016-06-07
 • File Size
  7.5M
 • Requires Android
  Android 4.0.3+
 • Version
  1.8
 • Developer
  nadace+%C4%8Cez
 • Installs
  100,000 - 500,000
 • Price
  Free
 • Category
  Strategy
 • Developer
 • Google Play Link

EPP – Pomáhej pohybem Version History

Select EPP – Pomáhej pohybem Version :
 • 1.8 (15)
 • 1.6.1 (11)
 • EPP – Pomáhej pohybem 1.8 (15) APK File

  Publish Date: 2016-08-03
  Requires Android: Android 4.0.3+
  File Size: 8 MB (APK file)
  File APK Md5: d690bfef5f94ac81ad0828278617b526
  File APK Sha1: ee38d10b4d3c67215ebf1b3e4c0c1a5116aaf6f3
  APK Signature: 15a75ef0a56278cf9aa55e8ea8d402675f9440f4
  What's new :
  Vylepšení zvýrazňování trasy na mapě Přidání možnosti účastnit se charitativních eventů Přidán "widget" do notifikační lišty
 • EPP – Pomáhej pohybem 1.6.1 (11) APK File

  Publish Date: 2016-03-16
  Requires Android: Android 4.0.3 and up
  File Size: 7 MB (APK file)
  File APK Md5: f0bd6a645471d9fa9e4233eb165809f5
  File APK Sha1: a606f9ae452a6e71d5b7baf89ba5f65b2a6efd68
  APK Signature: 15a75ef0a56278cf9aa55e8ea8d402675f9440f4

Nadace ČEZ Show More...

EPP – Pomáhej pohybem APK

1.8(15)

Nadace ČEZ
S mobilní aplikací EPP od Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ pomáháte pohybem. Ať už s telefonem běháte,...

Top Apps Show More...

Skype - free IM & video calls APK

7.20.0.411(118751643)

Skype
Skype keeps the world talking. Say “hello” with an instant message, voice or video call—all for...
Google Photos APK

2.2.0.135750339(499884)

Google Inc.
Google Photos is a new photo gallery from Google, made for the way you take photos today. Your...
Viber APK

6.6.0.888(120251)

Viber Media S.à r.l.
Viber is a messenger that is as fast & easy as texting – only for FREE! Viber messenger...
Dropbox APK

21.1.2(2110200)

Dropbox, Inc.
Dropbox is the place for your photos, docs, videos, and other files. Files you keep in Dropbox...
Google Street View APK

2.0.0.135406720(26993)

Google Inc.
Explore world landmarks, discover natural wonders, and step inside locations such as museums,...
LINE: Free Calls & Messages APK

6.7.2(15060702)

LINE Corporation
LINE reshapes communication around the globe, bringing you closer to your family, friends, and...
Twitter APK

6.19.0(6120026)

Twitter, Inc.
See what’s happening in the world right now. From breaking news and entertainment, sports and...
Clean Master (Boost & AppLock) APK

5.14.4(51446932)

Cheetah Mobile
The most trusted and safe Android optimizer, junk file cleaner, speed booster, battery saver...