Description

Αυτοματες ειδοποιήσεις για γιορτές γενέθλια (από τις ρυθμίσεις), είτε κάποια συγκεκριμμένη ώρα εφαρμογής, είτε/και έπειτα από κάθε επανεκκίνηση της συσκευής σας

Ακάθιστος Ύμνος (Χαιρετισμοί), σε 4 στάσεις

Συναξαριστής - Αναλυτικές πληροφορίες για τους αγίους έκαστης ημέρας

/********************************* ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ **************************************************/
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ FACEBOOK ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ 1 ΜΑΙΟΥ 2015. ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΦΙΛΩΝ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗΝ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΜΑΣ ΑΠΟ 1 ΜΑΙΟΥ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΣΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΑΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΦΑΣ ΣΑΣ.

/********************************* ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ **************************************************/

Εορτές
- Προβολή εορτάζοντων επαφών τρέχουσα ημέρα
- Δυνατότητα για αποστολή ευχετηρίου sms / email και τηλεφωνική κλήση, ανάλογα με τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στην επαφή
- Δυνατότητα μαζικής αποστολής sms σε πολλούς εορτάζοντες.
- Επιλογή ευχετηρίου sms από λίστα προτύπων
- Ειδοποίηση για εορτάζοντες μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα

Γενεθλια Επαφών:
- Καταχώρηση-Τροποποίηση γενεθλίων
- Μεταφορά επαφών με γενέθλια από την συσκευή στην εφαρμογή.
- Αποστολή ευχετηρίου sms/email ή τηλεφωνική κλήση για τα άτομα που έχουν γενέθλια την τρέχουσα ημέρα
- Ειδοποίηση για γενέθλια μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα
- Εμφάνιση ζωδιου και πόσες μέρες μεσολαβούν / πέρασαν από τα γενέθλια μιας επαφής σας.
- Επιλέξτε οποιαδήποτε ημερομηνία από την κορυφή της οθόνης ή σύρετε δεξιά / αριστερά την οθόνη ώστε να προβληθούν τα γενέθλια επόμενης ή προηγούμενης ημερομηνίας
- Ειδοποίηση για γενέθλια επαφών μόλις ξεκινήσει η εφαρμογη.

Παγκόσμιες Ημέρες
- Προβολή των επίσημων καθιερωμένων παγκόσμιων ημερών ανά μήνα και αναλυτικές πληροφορίες

Σύνοψη Ημέρας
- Συνοπτικά Στοιχεία επιλεγμένης ημέρας. Φαίνονται οι εορτές, αργίες, γενέθλια, παγκόσμιες ημέρες για οποιαδήποτε ημέρα επιθυμείτε να δείτε. Επιλέγοντας Ημερομηνία, ή σέρνοντας την οθόνη δεξιά αριστέρα μεταβαίνετε στην επόμενη ημερομηνία

Χωρίς Εορτή
- Προβάλλονται όλα τα ονόματα τα οποία δεν έχουν επίσημη καθιερωμένη εορτή

Εορτάζοντες Επαφών
- Επιλέγοντας συγκεκριμμένη ημερομηνία, μπορείτε να ενημερωθείτε για ποιοι από τις επαφές εορτάζουν την συγκεκριμένη ημέρα.
- Χρησιμοποιείστε τα βελάκια ή σύρετε την οθόνη δεξιά ή αριστερά ώστε να μεταβείτε σε επόμενη ή προηγούμενη ημέρα και να ενημερωθείτε για τους εορτάζοντες από τις επαφές την μέρα εκείνη

Αργίες Έτους
- Προβάλλονται οι αργίες του τρέχοντος έτους σαν προκαθορισμένη επιλογή

Εύρεση Εορτής
- Μπορείτε να δείτε την ή τις ημερομηνίες που εορτάζει ένα συγκεκριμένο όνομα. Εμφανίζονται όλες οι πιθανές ημερομηνίες.

Widget
- Περιλαμβάνονται 2 widget ( μικρού και μεγάλου μεγέθους) ώστε να επιλέξετε αυτό της αρεσκείας σας
- Στο widget φαίνονται συνοπτικά γιορτές, γενέθλια επαφών, γενέθλια από facebook (εφόσον συνδεθείτε τουλάχιστον 1 φορά ώστε να ενημερωθεί η εφαρμογή με τις ημερομηνίες των φίλων σας) και παγκόσμιες ημέρες.
- Στην κορυφή του widget, μπορείτε να μεταβείτε προς επόμενες ή προηγούμενες ημερομηνίες, ώστε να προβληθούν τα συνοπτικά στοιχεία εκείνης της ημέρας


To widget λειτουργεί όταν η εφαρμογή εγκατασταθεί στην συσκευή.
Automatic notifications birthday celebrations (from settings), or any particular application time or / and after every restart your device

Akathist (Welcome), 4 stops

Book of Saints - Detailed information for each day Saints

/ COMMUNICATION ********************************* *************** *********************************** /
YOUR instructed that FACEBOOK an official announcement ceases to support the connector AS WITH CONTACTS MAS from May 1, 2015. SO is impossible to read LONGER BIRTHDAY AND CHRISTMAS FRIENDS OUR THROUGH EMBODIMENTS OF THE DIKIAS. The decision is final and MAS brings regret to remove the OPTION THIS FROM OUR APPLICATION FROM 1 MAY. THANK YOU ALL FOR PARTICIPATION AND EPIFYLASOMASTE GENERAL FOR UPGRADING THE APPLICATION AS COMPENSATION FOR THE LOSS OF CONNECTION WITH YOUR EPAFAS.

/ COMMUNICATION ********************************* *************** *********************************** /

feasts
- View current day celebrates contacts
- Ability to send greetings sms / email and phone call, depending on the data are registered to the contact
- Possibility of sending bulk sms to many celebrants.
- Choice Greeting sms from template list
- Notify celebrants just start the program

Birthdays Contact:
- Post-Modify birthday
- Transferring contacts with birthdays from the device to the application.
- Send greeting sms / email or phone call for people who have birthdays the current day
- Notify birthday just start the program
- View zodiac sign and how many days mediate / passed the birthday of your contact.
- Choose any date from the top of the screen or swipe left / right on the screen to highlight the next or previous date birthday
- Notify contacts birthday when the application starts.

International Days
- View the official global standard days per month and details

summary Day
- Details selected day. They seem festivals, holidays, birthdays, global day for any day you wish to view. Choosing date, or by dragging the right screen left takes you to the next date

without Day
- Displays all the names that have not established an official holiday

celebrants Contacts
- Choosing the particular date, you can check out which of the contacts celebrating that day.
- Use the arrow keys or slide the screen left or right to switch to the next or previous day and check out the celebrants from contacts that day

holidays Year
- Displays the holidays this year as a preset option

Find Feast
- You can view the date or dates to celebrate a particular name. Displays all possible dates.

Widget
- Includes 2 widget (small and large) to choose what you prefer
- In widget appear briefly celebrations, contacts birthday, birthday from facebook (by logging in at least one time to update the application dates of your friends) and global days.
- At the top of the widget, you can switch to the next or previous dates, in order to display the summary data for that day


To widget works when the application is installed on the device.

App Information Εορτολόγιο Γιορτές /Eortologio

 • App Name
  Εορτολόγιο Γιορτές /Eortologio
 • Package Name
  com.ngoumotsios.eortologio
 • Updated
  2017-04-05
 • File Size
  6 M
 • Requires Android
  Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)
 • Version
  3.0
 • Developer
  fundroid3000
 • Installs
  100,000 - 500,000
 • Price
  Free
 • Category
  Strategy
 • Developer
 • Google Play Link

Εορτολόγιο Γιορτές /Eortologio Version History

Select Εορτολόγιο Γιορτές /Eortologio Version :
 • 3.0 (50)
 • Εορτολόγιο Γιορτές /Eortologio 3.0 (50) APK File

  Publish Date: 2017-05-11
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)
  File Size: 6 MB (APK file)
  File APK Md5: 8649af2a29b991802484f09f73481211
  File APK Sha1: 3f0aa96fa059f658c482200db6182916c7c77e14
  APK Signature: cbd6fc23227dfd7266e494043d472bc9e867e0f2
  What's new :
  2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 1. Προσθήκη νέα καρτέλλας "Ακάθιστος Ύμνος - Χαιρετισμοί", στις 4 διαφορετικές στάσεις, μαζί με τα ακουστικά αρχεία τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε και αποθηκεύσετε στην συσκευή σας ώστε να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή 2. Διάφορες προσθήκες σε εορτές και πολιούχους 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1. Προσθήκη νέας καρτέλλας "Θεοτοκονύμια - Ονόματα Παναγίας" μαζί με τις πλέον διαδεδομένες εικόνες της Παναγίας 2. Προσθήκη εικόνας για Αγ. Ραφαήλ και Αγ. Εφραίμ

Fundroid3000 Show More...

Scare Your Friends - JOKE APK

(2)

Fundroid3000
Use this funny application to scare all your friends, even the toughest guy. When a friend is...
Εορτολόγιο Γιορτές /Eortologio APK

3.0(50)

Fundroid3000
Αυτοματες ειδοποιήσεις για γιορτές γενέθλια (από τις ρυθμίσεις), είτε κάποια συγκεκριμμένη ώρα...
Italy News NewsPapers APK

2.6(19)

Fundroid3000
Various news feed from Italy from many categories like News, Newspapers, Technology, Local,...
Nautical Flags APK

1.0(4)

Fundroid3000
"Nautical Flags" teaches you all signal flags which are used to communicate with...

Top Apps Show More...

Skype - free IM & video calls APK

7.20.0.411(118751643)

Skype
Skype keeps the world talking. Say “hello” with an instant message, voice or video call—all for...
Google Photos APK

2.2.0.135750339(499884)

Google Inc.
Google Photos is a new photo gallery from Google, made for the way you take photos today. Your...
Viber APK

6.6.0.888(120251)

Viber Media S.à r.l.
Viber is a messenger that is as fast & easy as texting – only for FREE! Viber messenger...
Dropbox APK

21.1.2(2110200)

Dropbox, Inc.
Dropbox is the place for your photos, docs, videos, and other files. Files you keep in Dropbox...
Google Street View APK

2.0.0.135406720(26993)

Google Inc.
Explore world landmarks, discover natural wonders, and step inside locations such as museums,...
LINE: Free Calls & Messages APK

6.7.2(15060702)

LINE Corporation
LINE reshapes communication around the globe, bringing you closer to your family, friends, and...
Twitter APK

6.19.0(6120026)

Twitter, Inc.
See what’s happening in the world right now. From breaking news and entertainment, sports and...
Clean Master (Boost & AppLock) APK

5.14.4(51446932)

Cheetah Mobile
The most trusted and safe Android optimizer, junk file cleaner, speed booster, battery saver...