Description

A-di-đà kinh là bản rút ngắn của Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh.
Đây là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ tông (tiếng Anh: Pure Land sect), lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Kinh này trình bày phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu A-di-đà và sẽ được A-di-đà tiếp độ về cõi Cực lạc lúc lâm chung (niệm Phật). Nguyên bản tiếng Phạn của kinh này vẫn còn tồn tại và người ta cũng còn tìm thấy những bản dịch Hán ngữ của hai dịch giả lừng danh là Cưu-ma-la-thập và Huyền Trang (chữ Hán: 玄奘).
Kinh A Di Đà do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về y và chánh báo của đức Phật A Di Đà nơi thế giới Cực lạc ở phương Tây, cách cõi Ta bà này mười muôn ức cõi Phật. Kinh cũng chỉ bày pháp môn niệm Phật để được vãng sanh về cõi Cực lạc của đức Phật A Di Đà.
Amitābha trading as the shortening of Mahayana immeasurable economic dignified life.
This is one of the three most important sutras of Pure Land (English: Pure Land sect), widely circulated in China, Japan and Vietnam. This trading method presented single-mindedly recite amitābha and will be A-di-da to the realms of deathbed Ecstasy (nembutsu). Sanskrit original of this business still exists and they also found the Chinese language translations of two famous translators are sheep-ma-la-gathering and Xuanzang (Chinese: 玄奘).
Amitabha Sutra by Buddha Shakyamuni medical theory and chief of the newspaper where the Buddha Amitabha the Pure in the West, how Samsara like memory ten Buddhas. Beijing also presents methods to be reborn Buddhist concept of realms Ecstasy of Amitabha Buddha.

App Information Kinh A Di Đà

 • App Name
  Kinh A Di Đà
 • Package Name
  com.kinhadida.droid.com
 • Updated
  2015-05-19
 • File Size
  488 k
 • Requires Android
  Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)
 • Version
  9.0
 • Developer
  ph%E1%BA%ADt+h%E1%BB%8Dc
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Strategy
 • Developer
 • Google Play Link

Kinh A Di Đà Version History

Select Kinh A Di Đà Version :
 • 9.0 (9)
 • Kinh A Di Đà 9.0 (9) APK File

  Publish Date: 2017-05-15
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)
  File Size: 488 KB (APK file)
  File APK Md5: 75a7c928d839cd54691f919eb8fb712a
  File APK Sha1: b7f8489daa5a1c8fb8976ff707b1c7a1a7fb35bc
  APK Signature: 3324d2d26661530736d228a5c3d17bdb478bda02

Phật Học Show More...

Phật Học Phổ Thông Khóa 1 APK

1.0(1)

Phật Học
" Ðạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là...
Kinh A Di Đà APK

9.0(9)

Phật Học
A-di-đà kinh là bản rút ngắn của Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh. Đây là một trong ba...

Top Apps Show More...

Skype - free IM & video calls APK

7.20.0.411(118751643)

Skype
Skype keeps the world talking. Say “hello” with an instant message, voice or video call—all for...
Google Photos APK

2.2.0.135750339(499884)

Google Inc.
Google Photos is a new photo gallery from Google, made for the way you take photos today. Your...
Viber APK

6.6.0.888(120251)

Viber Media S.à r.l.
Viber is a messenger that is as fast & easy as texting – only for FREE! Viber messenger...
Dropbox APK

21.1.2(2110200)

Dropbox, Inc.
Dropbox is the place for your photos, docs, videos, and other files. Files you keep in Dropbox...
Google Street View APK

2.0.0.135406720(26993)

Google Inc.
Explore world landmarks, discover natural wonders, and step inside locations such as museums,...
LINE: Free Calls & Messages APK

6.7.2(15060702)

LINE Corporation
LINE reshapes communication around the globe, bringing you closer to your family, friends, and...
Twitter APK

6.19.0(6120026)

Twitter, Inc.
See what’s happening in the world right now. From breaking news and entertainment, sports and...
Clean Master (Boost & AppLock) APK

5.14.4(51446932)

Cheetah Mobile
The most trusted and safe Android optimizer, junk file cleaner, speed booster, battery saver...