Description

Met Nextens heeft u altijd en overal toegang tot het laatste fiscale nieuws.
Heeft u een abonnement op FiscaalTotaal Professional, FiscaalTotaal Praktijk of FiscaalTotaal for Financials? Dan kunt u ook de almanakken, fiscale cijfers, jurisprudentie en besluiten van de staatssecretaris bekijken.


Heeft u een abonnement op FiscaalTotaal of Almanakken Compleet, dan kunt u de Fiscale almanakken en Fiscale cijfers downloaden zodat u deze zowel online als offline altijd tot uw beschikking heeft. Hiervoor koppelt u uw apparaat eenmalig met uw abonnement met behulp van de u bekende inloggegevens voor FiscaalTotaal.


Afhankelijk van uw abonnement heeft u toegang tot:


- IB Almanak deel I en II
- VPB Almanak deel I en II
- BTW Almanak
- Loon Almanak
- Pensioen Almanak
- Schenken en Erven Almanak
- Sociale Verzekeringen Almanak
- Bezwaar en Beroep Almanak


U kunt een of meer jaargangen selecteren om te downloaden voor offline-gebruik. U wordt geattendeerd op eventuele updates zodat u altijd beschikt over meest recente versie.


FISCALE CIJFERS

Heeft u een abonnement op FiscaalTotaal Professional of FiscaalTotaal for Financials, dan kunt u de Fiscale cijfers niet alleen online maar ook eenvoudig op uw telefoon of tablet bekijken. De Nextens app bevat alle relevante cijfers, percentages en tarieven voor:


- Inkomstenbelasting
- Loonbelasting
- Vennootschapsbelasting
- Omzetbelasting
- Schenken en erven
- Sociale verzekeringen en pensioen
- Formeel belastingrecht


MEER OVER NEXTENS

Nextens is onderdeel van Reed Business Media en biedt de vertrouwde aangifteprogramma’s. Dankzij onze praktische, betrouwbare en innovatieve oplossingen staat Nextens bekend als de meest gebruikte aangifteprogramma's en almanakken voor de belastingadviseur. FiscaalTotaal is een complete, actuele en gebruiksvriendelijke kennisbank voor financiële en fiscale professionals. FiscaalTotaal biedt de bekende fiscale almanakken, jurisprudentie, nieuws en praktische hulpmiddelen zoals themadossiers, rekentools, templates en checklists.


BESTANDSGROOTTE

Op het moment dat u met uw abonnement een almanak of de Fiscale cijfers binnen uw app opneemt, worden deze bestanden opgeslagen op uw apparaat voor offline-gebruik. Allereerst wordt de bestandsgrootte die op dat moment over het netwerk wordt verstuurd duidelijk vermeld. U bent dan goed op de hoogte over de hoeveelheid data die u via het mobiele netwerk of via wifi ophaalt.

Van de almanakken wordt tijdens het downloaden de bestandsgrootte vermeld. Almanakken die u niet meer gebruikt kunt u verwijderen. Verwijderde almanakken kunt u op een later moment weer eenvoudig terugplaatsen.
Nextens with you anytime, anywhere access to the latest tax news.
Do you have a subscription to Total Tax Professional Tax Total Tax Total Practice or for Financials? You can also almanacs, tax numbers, case law and decisions view of the Secretary of State.


Do you have a subscription to Total Tax or Almanacs complete, you can download the Fiscal almanacs and Fiscal figures so that it both online and offline is always at your disposal. To do this, associate your device once your subscription using the familiar credentials Tax Total.


you have access to depends on your subscription:


- IB Almanac part I and II
- VPB Almanac part I and II
- Tax Almanac
- Wage Almanac
- Pension Almanac
- Donate and Erven Almanac
- Social Insurance Almanac
- Objections and Appeals Almanac


You can select one or more volumes to download for offline use. You will be notified of any updates so you always have latest version.


TAX FIGURES

Do you subscribe to Tax Total Tax Total Professional or for Financials, you can not just online Fiscal figures but also easily available on your phone or tablet. The Nextens app contains all the relevant figures, percentages and rates:


- Income tax
- Income tax
- Corporation
- Tax
- Donate and inherit
- Social insurance and pension
- Formal tax


MORE ABOUT NEXTENS

Nextens is part of Reed Business Media offers the familiar return programs. Thanks to our practical, reliable and innovative solutions Nextens is known as the most widely used reporting programs and almanacs for the tax adviser. Tax Total is a complete, current and user knowledgebase for financial and tax professionals. Tax Total offers major tax almanacs, jurisprudence, news and practical tools such as theme files, calculation tools, templates and checklists.


FILE SIZE

The moment you pick up an almanac or the Fiscal figures within your app with your subscription, these files are stored on your device for offline use. First of all, the file size which is sent clearly indicated on the network at that moment. Then you are well informed about the amount of data you download over the cellular network or over Wi-Fi.

The almanacs listed when downloading the file. Almanacs which you no longer use, you can remove. Deleted almanacs can again easily restore at a later time.

App Information Nextens

 • App Name
  Nextens
 • Package Name
  com.elsevier.nextens
 • Updated
  2017-01-26
 • File Size
  NAN
 • Requires Android
 • Version
 • Developer
  reed+business+media
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Strategy
 • Developer
 • Google Play Link

Reed Business Media Show More...

Nextens APK

(0)

Reed Business Media
Met Nextens heeft u altijd en overal toegang tot het laatste fiscale nieuws. Heeft u een...
Elsevier APK
Deze app is bedoeld om overal en altijd toegang te hebben tot de content van Elsevier. Elsevier...

Top Apps Show More...

Skype - free IM & video calls APK

7.20.0.411(118751643)

Skype
Skype keeps the world talking. Say “hello” with an instant message, voice or video call—all for...
Google Photos APK

2.2.0.135750339(499884)

Google Inc.
Google Photos is a new photo gallery from Google, made for the way you take photos today. Your...
Viber APK

6.6.0.888(120251)

Viber Media S.à r.l.
Viber is a messenger that is as fast & easy as texting – only for FREE! Viber messenger...
Dropbox APK

21.1.2(2110200)

Dropbox, Inc.
Dropbox is the place for your photos, docs, videos, and other files. Files you keep in Dropbox...
Google Street View APK

2.0.0.135406720(26993)

Google Inc.
Explore world landmarks, discover natural wonders, and step inside locations such as museums,...
LINE: Free Calls & Messages APK

6.7.2(15060702)

LINE Corporation
LINE reshapes communication around the globe, bringing you closer to your family, friends, and...
Twitter APK

6.19.0(6120026)

Twitter, Inc.
See what’s happening in the world right now. From breaking news and entertainment, sports and...
Clean Master (Boost & AppLock) APK

5.14.4(51446932)

Cheetah Mobile
The most trusted and safe Android optimizer, junk file cleaner, speed booster, battery saver...